Productes Serveis Idioma   Contactar/On som

Butaques Alfa Beta Lambda Omega Rho
Graderies mòbils
Esportiu
 


Presentació

 

 • GRADERIES TELESCÒPIQUES

  Les graderies esportives telescòpiques poden ser manuals o motoritzades i estan pensades per a pavellons esportius.

  L'objectiu a aconseguir és disposar d'espais polivalents, on poguem tenir espais diàfans i amb mobilitat dels participants, com espais per a activitats de caire més estàtic, escènic, docent o d'altres, així com disposar de menys o més seients en funció de l'activitat esportiva que s'hi realitza, etc.

  Poden anar col.locades sota voladius, contra una pared o situades lliurement i ser desplazables.

 • GRADERIES MÒBILS

  Serien petites estructures fixes que permeten ser mogudes d'un lloc a un altre amb els seus corresponens seients.

 • SEIENTS

  Els dos tipus permeten poder-hi disposar diferents tipus de seients:

  Banc continu
  Seient de polipropilè sense respatller
  Cadira de polipropilè amb respatller fix
  Cadira de polipropilè amb respatller abatible
  Cadira de polipropilè en bancada abatible
  Cadira de fusta amb o sense braços, amb entapissat o sense.
  ...


  Tots aquests seients compleixen les normatives vigents de seguretat.

 

 

 

 

 


Catseient, sl - Camí de Llussà, 34 - 08251 Santpedor (Barcelona) - Tel. 600 570 891 - E-mail: info@catseient.cat     -     Avís legal