Productes Serveis Idioma   Contactar/On som

Butaques Alfa Beta Lambda Omega Rho
Sigma P
Mobiliari universitari
 


Presentació

 

 • Pupitre d'un alt nivell de comoditat. El seu sistema de plegat ens permet obtenir un conjunt d'important volum per la seva posició d'us amb només 20 cm de gruix quan la cadira roman desocupada, aquesta particularitat la fa idònia per espais limitats i/o amb grans afluències i desallotjament de públic.

 

Estructura

 

 • Estructura metàl·lica, està composada per dues parts ben diferenciades, la cadira en forma de bancada que agrupa 2, 3 o 4 cadires i la taula. Ambdues estan construïdes per tub d´acer ovalat de 100x50 i xapa d´acer de 2 a 4 mm de gruix. Hi han tres estructures diferents, estructura davantera, estructura intermitja i estructura posterior. Recolzaments al terra mitjançant platines especials amb base de cautxú per a permitir una ràpida col·locació, transport i magatzematge. Soldadures a l'arc amb fil continu.

 • Seient i respatller muntats sobre la bancada amb un suport de dur alumini. Taula i faldó muntats sobre l´estructura metàl·lica.

 • Plegat del seient mitjançant molla de torsió ubicada al suport, que produeix l´abatiment del seient.


 

Acabats


 • Seient i respatller de fusta de faig laminada i premsada de 12mm.de gruix. Taula i faldó de fusta de faig laminada i premsada de 30mm de gruix. Ambdues seguint les especificacions d´acústica. Classificació M-4 en la seva reacció al foc, segons normes UNE 23.727-90 i NF P 92-507.

 • Fusta ignífuga amb vernís antifoc segons normes UNE 23.727-90 i NF P 92-507. Textura permeable al fluix acústic.

 • Acabat de components de l´estructura metàl·lica en pintura epoxi 60-70 micres de gruix. Segons UNE-EN ISO 2808.

 • Fixació al terra per mitjà de tacs i cargols adients per cada instal·lació.

 • Les aules formades per aquests tipus de mobiliari escolar faciliten la neteja de l'aula, ja que no tenen cap obstacle que dificulti la neteja més enllà de l'estructura clavada al terra i conseqüentment no cal remoure ni apartar cap component per realitzar la neteja.

 

 

Accessoris

 

 • Lleixa portallibres opcional.

 • El sobre de taula pot acostar-se o separar-se de l'alumne per aconseguir una major ergonomia funcional.

 • Els conjunts de taula i bancada poden instal.lar-se amb presa d'energia elèctrica i/o punt de xarxa informàtica.

 • També és possible instal.lar ganxos per penjar objectes als laterals de l'estructura de la taula que no impedeixen la correcta sortida de l'alumne.

 

Descàrregues   Altres
   

 


Catseient, sl - Camí de Llussà, 34 - 08251 Santpedor (Barcelona) - Tel. 600 570 891 - E-mail: info@catseient.cat     -     Avís legal