Productes Serveis Idioma   Contactar/On som

Disseny


A partir de les indicacions del client i característiques del local realitzem la proposta d'implantació de l'equipament específic..

Catseient realitza tot el disseny del projecte per adaptar-lo a les característiques del el lloc on s'ha d'executar, sempre d'acord amb la normativa vigent i respectant els criteris del client.

En funció de la instal.lació, l'ús previst, etc. es poden oferir diferents opcions tant pel que fa al tipus d'instal.lació com dels models de butaques o acabats.

Així mateix, podem realitzar altres complements per acabar d'integrar la instal.lació als locals.

 

Realització i muntatge


Definit el projecte es preparen els elements estructurals a fàbrica i es realitza el muntatge final a la pròpia instal.lació del client.

Catseient coordina, d'acord amb el projecte i disseny establerts, tot el necessari per al muntatge a la pròpia instal.lació en el mínim temps possible.

El procés de muntage a la instal.lació s'acorda amb els clients per no interferir amb d'altres activitats o programacions.

 

Manteniment i reparació (servei postvenda)


Per mantenir els equipaments en perfecte estat i allargar la seva vida útil, Catseient oferenx tant el servei de manteniment preventiu com el correctiu si s'escau de tot el material subministrat.

La freqüència d'aquests manteniments s'acorda amb el client en funció de l'ús de les instal.lacions, rotació d'activitats...

Catseient disposa d'stock de determinades peces de fàcil substitució per a subministrar directament als propis serveis de manteniment del client si així s'estableix.

Catseient ofereix també la possibilitat de realitzar un reentapissat de les butaques, d'aquesta forma es disposarà d'un equipament totalment renovat a un menor cost.

Opcionalment Catseient ofereix també la possiblitat de formalitzar un contracte de manteniment que inclogui algun manteniment preventiu de l'equipament d'acord amb les necessitats del client.

 

 

 

 

Catseient, sl - Camí de Llussà, 34 - 08251 Santpedor (Barcelona) - Tel. 600 570 891 - E-mail: info@catseient.cat     -     Avís legal